>بسم الله الرحمن الرحیم< >الهم صل علی محمد و آل محمد< >وعجل فرجهم <
آفریدگار عالم محمد علی فاطمه حسن حسین ع - زیارت عاشوری
غم مخور هنگام هجران رو به پایان میرود .......... این خماری از سر ما میگساران میرود